M.E.Bakanlığı “Temiz Enerji Vakfı Eğitim Paketi”ni bastırdı

Nisan 12, 2016 tmzadmin 0 Comments

Bir üst maddede sözü edilen “Eğitim Paketi” Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca bastırılmak istenmiş, Vakıf Yönetim Kurulu bu öneriyi benimseyerek bir kez olmak üzere basım hakkını M.E.B.’na vermiştir. Bakanlık tek kitap olarak “Enerji” başlığı altında basım yapmış ve tüm okullara dağıtmıştır. (M.E.B.nın bastığı kitabın künyesi: M.E.B. Yayınları:3668; Bilim ve Kültür Eserleri: 1285; Yayın kodu:02.34.Y.0002.2118; ISBN 975-11-2190.6; 2002 İstanbul)

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir