Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi Hizmet Alımı- Online Eğitim Seminer Reklam

Kasım 30, 2020 temev 0 Comments


TEMİZ ENERJİ VAKFI

Armada İş Merkezi Eskişehir Yolu, Dumlupınar Blv.

No:6 A Blok Kat:12 Ofis:1229

Söğütözü, Yenimahalle – 06520

Ankara


 

İŞ TANIMI

Sözleşme Numarası     : IPA/2019/413 – 362

Alınan Hizmet Başlığı  : 6.2 Purchasing of Online Training/Webinar Platform

Hizmet Alım Numarası : IPA/2019/413 – 362 – 7

Tarih                            : 30.11.2020

1.GİRİŞ

Yaşanan Covid-19 pandemisi sebebiyle “Yerelden Ulusala İklim Ağı” projesinin fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerinin online ortamda gerçekleştirilmesi ihtiyacı üzerine vakfımız adına 7 adet online eğitim, 15 adet webinar ve 5 adet 4’er bölümlük webinar serisi gerçekleştirilecektir. Pandemi şartlarına bağlı olarak online eğitim sayısı azami 13 adet olacak şekilde artırılabilecektir. Bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi için bir görüntülü görüşme yazılımı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu etkinliklere hedef kitlemiz dahilinde katılımcı sayısını arttırabilmek için sosyal medya platformlarında reklam satın alınması gerekmektedir.

2. TARAFLAR

Bu Şartname kapsamında teklif isteyen taraf Temiz Enerji Vakfı, teklif veren taraf ise “Teklif Sahibi” olarak tanımlanmıştır.

3. ALINACAK HİZMETİN TANIMI, KAPSAMI VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

3.1. Görüntülü Görüşme ve Webinar Servisi

a. Alınacak servis, hem birden fazla kişinin birbiriyle görüntülü görüşme yapabildiği, hem de tek bir kişinin konuşma ve ekran paylaşımı yoluyla diğer katılımcılara sunum yapabildiği (webinar) bir servis olmalıdır.

b. 100 kullanıcıya kadar görüntülü görüşme yapılabilmelidir. 100 kullanıcıya kadar webinar gerçekleştirilebilmelidir.

c. Görüşmeler bulut ortamında kayıt edilebilmelidir. Kayıt kapasitesi en az 1 GB olmalıdır.

d. Webinarlar esnasında anlık anket uygulaması yapılabilmelidir.

e. Webinar ve görüntülü görüşme esnasında ekran paylaşımı yapılabilmelidir.

f. Webinar anında metin tabanlı yazışma yapılabilmelidir.

g. Katılımcı istatistiklerini raporlama modülü bulunması gerekmektedir.

3.2. Dijital Reklam Satın Alımı

a. Google Ads, Facebook & Instagram Ads ve Linkedin Ads platformlarında vakfımız adına reklam hesabı açılması gerekmektedir.

b. Google Ads, Facebook & Instagram Ads ve Linkedin Ads platformlarında Temiz Enerji Vakfı adına reklam hizmeti satın alınması gerekmektedir.

c. Reklam ödemelerinin ve bütçe dağılımlarının raporlanması gerekmektedir.

4. TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Şartnamede belirtilen teknik özelliklerde teklif sunmak isteyen kurum ya da bağımsız çalışanların aşağıdaki belgeleri tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.

a.  Kurum/Hizmet Veren Profili (kurumsal tanıtım, ekip bilgisi, projede görev alacak kilit çalışanların sorumlulukları ve özgeçmişi, benzer çalışmalardan oluşan portfolyo

b. Önerilen Yaklaşım ve Teknoloji

c. Detaylı Maliyet Planı

5. İDARİ KURALLAR

Başvuru sahibinin teklif verirken aşağıdaki idari kurallara uyması gerekmektedir.

Covid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler nedeniyle, sosyal teması azaltmak adına, detaylı teknik ve fiyatlandırma bilgilerini içeren teklif, firma yetkilisi tarafından imzalandıktan ve kaşelendikten sonra taratılarak pdf formatında, 04 Aralık 2020 saat 14:00’a kadar vakfımızın temev@temev.org.tr e-posta adresine iletilmelidir.

Teklif Sahibi teklifinde yer alan fiyatlandırmayı Türk Lirası cinsinden ve KDV Muaf olacak şekilde yapmalıdır.

Teklif Sahibinin, teklifinin kabul edilmesi durumunda tarafların üzerinde anlaştığı “Hizmet Sözleşmesi” imzalanacaktır. Söz konusu Hizmet Sözleşmesi dışında Hizmet Sağlayıcı kuruma ait başka bir sözleşme imzalanmayacaktır. Bu iş tanımı kapsamında hazırlanacak olan tüm çıktıların tüm mülkiyeti ve kullanım hakkı; vakfımıza aittir.