Bilim Teknik Dergisinde temiz enerjileri tanıtıcı yazı dizisi hazırlatılması – 1996