TEMEV’in Logosu

TEMEV’in Logosu

İnsanoğlu, ateşi bir enerji kaynağı olarak kullanmaya başladığından beri, dünya yüzünde sadece gıdadan alınan enerji ile yaşamını sürdüren diğer canlılardan ayrılarak, yeni bir döneme girmiştir. O günden bu güne yeni enerji kaynakları arayan ve bulan insanoğlu, bu kaynakları kendi amaçları için giderek artan tutarlarda kullanagelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bungünde, daha çok enerji kulanan insan toplulukları daha güçlü olmakta ve daha rahat yaşamaktadırlar. Bu yönüyle, yaşamımızda önemli yeri olan enerji kullanımından vazgeçemeyiz.

Ne var ki, enerji kaynaklarının bu denli artan tutarlarda kullanılmasında ortaya çıkan ve insanoğlunun yaşadığı çevreyi olumsuz yönde etkileyen çevre etkileri ile bazı enerji kaynaklarının tükenir olmaları, özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde insanları bu konularda düşünmeye ve bu sorunlara çözüm üretmeye zorlamıştır. Temiz enerji kaynaklarına yönelme, tükenmez enerji kaynaklarına yönelme, enerjinin daha verimli kullanımına yönelme, hep bu sorunlara çözüm arama çalışmaları ile ortaya çıkmış ve giderek artan oranda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü konulardır. Temiz Enerji Vakfı, bu konulardaki çalışmaların desteklenmesinin önemine inanan kişi ve kurumların katkısı ile oluşmuş bir kuruluştur.

Vakıf 1994 yılında Ankara’da kurulmuştur.

 TEMEV’in LOGOSU 

TEMEV’in logosu, 1996 yılında Demir İnan’ın önerisi ile ve profesyonel bir reklam firmasının (Format) çalışması sonucu ortaya çıkmıştır.

Logonun ortasındaki “e” harfine benzeyen simge, yakından bakıldığında temiz enerji vakfı’nın baş harflerinden oluşmaktadır ve uzaktan bakıldığında da bir “e” harfi, yani enerji’nin baş harfi gibi görünmektedir. Bu simgenin rengi, Güneş’in doğuşunda, yani şafak zamanı aldığı renk olarak seçilmiştir. Bu rengin seçilmesiyle, TEMEV’in güvenilirliği, canlılığı ve etkinliği vurgulanmıştır. Bu bölgenin zemini beyaz olarak seçilmiştir; beyaz renk TEMEV’in doğruluk ve dürüstlükten ortaya çıkan ve saydamlığa önem veren bir kuruluş olduğunu simgelemektedir.

Dışarıdaki çok köşeli yıldız ise, temiz tükenmez enerjilerin her alanda etkili olabileceğinin bir göstergesi olarak seçilmiştir. Böylece TEMEV’in temiz tükenmez enerjilerin uygulamaları ile her dalda yayılıp genişleyeceği belirtilmiştir.

En dıştaki lacivert renk ise, açık denizlerin rengidir ve TEMEV’e bir enginlik kazandırmanın yanında, uyum ve başarı ile verimliliği simgelemesi düşünülerek seçilmiştir.