Hakkımızda

TEMEV’in Kuruluş Hikayesi

1993-94 yıllarında, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde Yeni ve Temiz Enerjilerde çalışanların oluşturduğu projeleri ve bunlardan bir tanesi olan “Tükenmez Enerji Adası”nı gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı çeşitli girişimler yapılmakta ve ilişkiler kurulmaktaydı. Bu girişimler sırasında, o zamanlar TUBİTAK Başkanı olan Sayın Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ile yapılan görüşmelerde TÜBİTAK’ın konuya sıcak baktığı ortaya çıktı. Prof.Terzioğlu ve Prof.Dr. Demir İnan, bu konularda kurumlaşmanın gereği üzerinde görüş birliğine vardılar. Kurulacak kurum, TÜBİTAK’a bağlı bir enstitü ya da bir vakıf olacaktı. Vakfın bağımsızlığı göz önüne alındı ve bir vakıf kurma işlemleri başlatıldı. Vakıf 26 Aralık 1994 tarihinde kuruldu ve adı Temiz Enerji Vakfı oldu. Vakfın kuruluşunda 14 kişisel ve 4 kurumsal üye yer aldılar.

Temiz Enerji Vakfı’nın broşüründe Vakfın kuruluş amacı şöyle özetleniyor:
İnsanoğlu ateşi bir enerji kaynağı olarak kullanmaya başladığından beri, dünya yüzünde sadece gıdadan alınan enerji ile yaşamını sürdüren diğer canlılardan ayrılarak, yeni bir döneme girmiştir. O günden bu güne yeni enerji kaynakları arayan ve bulan insanoğlu, bu kaynakları kendi amaçları için giderek artan tutarlarda kullanagelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de, daha çok enerji kullanan insan toplulukları daha güçlü olmakta ve daha rahat yaşamaktadırlar. Bu yönüyle, yaşamımızda önemli yeri olan enerji kullanımından vazgeçemeyiz. Ne var ki, enerji kaynaklarının bu denli artan tutarlarda kullanılmasında ortaya çıkan ve insanoğlunun yaşadığı çevreyi olumsuz yönde etkileyen çevre etkileri ile, bazı enerji kaynaklarının tükenir olmaları, özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde insanları bu konularda düşünmeye ve bu sorunlara çözüm üretmeye zorlamıştır. Temiz enerji kaynaklarına yönelme, tükenmez enerji kaynaklarına yönelme, enerjinin daha verimli kullanımına yönelme, hep bu sorunlara çözüm arama çalışmaları ile ortaya çıkmış ve giderek artan oranda yoğun çalışmaların sürdürüldüğü konulardır.
Temiz Enerji Vakfı, bu konulardaki çalışmaların desteklenmesinin önemine inanan kişi ve kurumların katkısıyla oluşmuş bir kuruluştur.