Misyonumuz

TEMEV’in genel amacı, dünyada yürütülen temiz ve tükenmez enerjilerdeki çalışmalarda geri kalmamak, bu konulardaki gündemi dışarıdan izlememek, gündemin içinde olmaktır.

Hedefleri arasında, üç kıtanın (Avrupa, Asya, Afrika) ortasında bulunan ve temiz ve tükenmez enerji kaynakları açısından çok uygun bir coğrafyada bulunan ülkemizin, temiz ve tükenmez enerji ile ilgili araştırma-geliştirme alanlarında dünya çapında bir merkez; uygulama alanlarında da bir vitrin olmasıdır.

Temiz Enerji Vakfı’nın (TEMEV) çalışma alanları genelde üç ana başlık altında toplanabilir:

Temiz ve tükenmez enerjilerin yaygın, etkin ve verimli kullanımın sağlayacak,

  • Araştırma-Geliştirme ve uygulama çalışmalarını,
  • Eğitim, bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını,
  • Bilgi-Belge derleme çalışmalarını,

yapmaya, yaptırmaya ve desteklemeye yönelik etkinlikler.