TEMEV Yayınları

Büyükşehir Belediyeleri İklim Envanteri

 

Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi –  2022

YEREL İKLİM EYLEMİ REHBERİ

İklim Değişikliğini Yerelleştirmek: Paydaşlar için Bir Çerçeve

 

Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi –  2022

Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi Ankara Bölge Eğitimi Çalıştay Raporu

Hazırlayan:

Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer

 

Gazi Üniversitesi – 2022

Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi Kayseri Bölge Eğitimi Çalıştay Raporu

Hazırlayan:

Seda Oflas

 

Temiz Enerji Vakfı – 2022

Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi Antalya Bölge Eğitimi Çalıştay Raporu

Hazırlayan:

Prof. Dr. Reyhan Erdoğan

 

Akdeniz Üniversitesi – 2022

Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi Gaziantep Bölge Eğitimi Çalıştay Raporu

Hazırlayan:

Dr. Gülşen Kum

 

Gaziantep Üniversitesi – 2022

Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi Trabzon Bölge Eğitimi Çalıştay Raporu

Hazırlayan:

Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – 2021

Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi Diyarbakır Bölge Eğitimi Çalıştay Raporu

Hazırlayan:

Doç. Dr. Şehnaz Altunakar Mercan

Dicle Üniversitesi – 2021

Geçmişten Bugüne Enerji Kullanımı.

Prof. Dr. D. İnan, 1999-Ankara.

ISBN:975-8547-03-8

Jeotermal Enerji “Yeriçi Isısından Yararlanma”.

Prof. Dr. Ş. Şimşek, 1999-Ankara.

ISBN:975-8547-08-9

Enerjide Tutumluluk ve Verimlilik.

Prof. Dr. A. Eray 2001-Ankara

ISBN:975-8547-13-5

Güneşimizi Tanıyalım.

Prof. Dr. D. İnan, 1999-Ankara.

Rüzgar Enerjisi.

S. Karadeli, 1999-Ankara.

ISBN:975-8547-05-4

Türkiye’de Temiz Tükenmez Enerjiler.

Prof. Dr. D. İnan 2006-Ankara

Güneş Enerjisinin Isıl Uygulamaları.

Prof. Dr. D. İnan, 1999-Ankara.

ISBN:975-8547-05

Biyokütle Enerjisi.

S. Türe, 1999-Ankara.

ISBN:975-8547-09-7

Kuruluşundan Bugüne Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) (1994-2004)

2004-Ankara

Güneş – Elektrik Dönüşümleri Fotovoltaik Güneş Gözeleri ve Güç Sistemleri.

Prof. Dr. Ş. Oktik, 1999-Ankara.

ISBN:975-8547-06-2

Güneş Mimarlığı.

Doç. Dr. N. Demirbilek, Prof. Dr. D. Irklı, 1999-Ankara.

ISBN:975-8547-12-7

Enerji Kullanımı ve Geleceğimiz. (Çocuk Kitabı)

Prof. Dr. D. İnan 2007-Ankara

ISBN:978-975-8547-14-2

Şehirlerde Bisiklet Kullanımı ( Kitapçık Serisi – 4’lü set )

Bisiklete Biniyorum

Bisikletli Yaşam

Kayseri’de Bisiklet

Yerleşim Yerlerinde Bisiklet