Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri (2017-2020)

Asıl Üyeler

 • Prof.Dr. Demet Irklı Eryıldız &  Başkan
 • M.Tülin Keskin  &  Başkan Yardımcısı
 • Prof.Dr. Engin Türe
 • Ostim Yenilebilir Enerji Ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği (Pınar Yalman)
 • Metin Atamer
 • TÜBİTAK (Abdullah Nadar)

Yedek Üyeler

 • Prof.Dr. Semih Eryıldız
 • Dr.Kemal Gani Bayraktar 
 • GÜNDER
 • Osman Özbek
 • Dr.F.Figen Ar

Denetim Kurulu Üyeleri (2017-2020)

Asıl Üyeler

 • Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu
 • Dr.Afet Derin İnan

Yedek Üyeler

 • İbrahim Ocak
 • Cihan Dündar