“Öğrenciler ve Öğretmenler için Temiz-tükenmez Enerjilerde Eğitim Paketi Hazırlanması” projesi (UNESCO destekli) – 2001

Nisan 12, 2001 tmzadmin 0 Comments

UNESCO Türk Milli Komitesi aracılığı ile UNESCO Merkezi’ne (Paris) Vakfımız iki proje sunmuş, bunlardan biri olan “Öğrenciler ve Öğretmenler için Temiz-tükenmez Enerjilerde Eğitim Paketi Hazırlanması” projesinin desteklenmesi UNESCO’ca uygun görülmüştür. Proje Ağustos 2000-Kasım 2001 arasında gerçekleştirilmiştir. Vakfımız uzman kişilere 11 kitaptan oluşan bir set hazırlatmış ve kuşe kağıda renkli olarak bastırtarak özgün karton kutuda sunmuştur. Kitapların basımına TÜBİTAK ve TTGV de destek vermişlerdir. Kitapların adları ve yazarları şunlardır:
1. “Geçmişten Bugüne Enerji Kullanımı”, Prof. Dr. Demir İnan
2. “Güneşimizi Tanıyalım”, Prof. Dr. Demir İnan
3. “Güneş Enerjisinin Isıl Uygulamaları”, Prof. Dr. Demir İnan
4. “Güneş-Elektrik Dönüşümleri; Fotovoltaik Güneş Gözeleri ve Güç Sistemleri”, Prof. Dr. Şener Oktik
5. “Rüzgar Enerjisi”, Selçuk Karadereli
6. “Jeotermal Enerji; Yeriçi Isısından Yararlanma”, Prof. Dr. Şakir Şimşek
7. “Biyokütle Enerjisi”, Semra Türe
8. “Biyogaz; Atıklardan Enerji”, Gökhan Demirci
9. “Hidrojen Enerjisi”, Prof. Dr. Engin Türe
10. “Güneş Mimarlığı”, Doç. Dr. Demet Irklı Eryıldız, Doç. Dr. F. Nur Demirbilek
11. “Enerjide Tutumluluk ve Verimlilik”, Doç. Dr. Aynur Eray

M.E.Bakanlığı kitaplara “ortaöğretim okullarına kaynak kitap olarak önerilmesi” kararını almıştır. Tüm üniversite kütüphanelerine Eğitim Paketi’mizden bir adet ücretsiz olarak gönderilmiştir.

Ülkemizde tek olma kimliğini taşıyan böyle bir eğitim paketinin, temiz ve tükenmez enerji alanında önemli bir boşluğu doldurduğu düşüncesindeyiz. Eğitim paketindeki kitaplar hazırlanırken, aşırı bilimselliğe kaçılmamış, lise düzeyinde eğitim alanların kolayca okuyup anlayabileceği ve resimlerle görsel olarak ta algılayabileceği bir yol seçilmiştir. Kitapların arkasına konan “kaynaklar” ile, bu konularda daha ileri bilgi edinme isteyenlere yardımcı olunacağı düşünülmüştür. Bu özellikte bir eğitim paketi, bilebildiğimiz kadarıyla, gelişmiş ülkelerde de bulunmamaktadır. Vakfımız, bu eğitim paketi projesiyle bu yıl yapılan “Energy Globe Awards 2002” yarışmasına da katılmış, projemiz, hazırlanacak CD-ROM’da yer verilmeye değer görülmüştür.

Temiz-Tükenmez enerjileri tanıtıcı büyük boy 11 adet poster basımı. Bir üst maddede belirtilen kitapların içerdiği konuların okullarda işlenmesine kolaylık olması açısından 11 adet 50x70cm boyutlarında renkli pano Vakfımızca hazırlatılmıştır. Bu panolar ayrıca disketlere de kaydedilmiş ve isteyenlere bilgisayar ekranlarından izleme kolaylığı sağlanmıştır.

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir