Türk toplumu enerjide dışa bağımlılık sorununun çözümünü temiz enerjide görüyor

Eylül 29, 2022 temev 0 Comments

Temiz Enerji Haber Portalı ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi” araştırması toplumun yenilenebilir enerjiye bakışına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, toplumun yarısından fazlası Türkiye’nin enerji konusundaki en büyük sorununu dışa bağımlılık olarak tanımlarken, çözümü ise rüzgâr ve güneş enerjisinde görüyor.

Araştırmada, yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı olumlu bakışı gösteren bir diğer bulgu ise; toplumun yarısının güneş veya rüzgârdan üretilecek elektriği kullanmak için faturasında belli miktarda bir artışa razı olması.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek enerjiyi kullanmak için elektrik faturasında belli oranda bir artışa razı olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 51 iken, yaş azaldıkça ve eğitim seviyesi arttıkça bu duruma razı olacağını söyleyenlerin oranı da artıyor.

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir