Gönüllü Üye Yönergesi

  • Gerçek ve tüzel kişiler Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) Gönüllüsü olabilirler.
  • TEMEV Gönüllüsü olmak için temiz-tükenmez enerjilerde çalışma zorunluluğu aranmaz. Bu konulara gönül vermiş ve ister uğraş alanı olarak, isterse hevesli olarak TEMEV amaçlarına ilgi duyanlar, yaş sınırı da aranmaksızın TEMEV Gönüllüsü olabilirler.
  • TEMEV Gönüllüsü olmak isteyenler, Temiz Enerji Vakfına başvurarak yada TEMEV web sayfasından indirerek “Gönüllü Üyelik Başvuru Kağıdı” doldururlar, imzalarlar ve TEMEV’e bu kağıdı posta/faks/ elden ulaştırırlar. Başvuruda öğrenciler 20TL, diğer kişiler 50TL’den az olmamak üzere TEMEV’e bağışta bulunurlar. Bağış tutarı burada belirtilen değerlerin üzerinde olabilir; bağış için bir üst sınır yoktur. Bağışlar, TEMEV’in banka hesabına  Ziraat Bankası ;TL hesabı: Zirat Bankası Güvenevler/Ankara 830-6028000-5002 TR670001000830060280005002 Euro Hesabı: Zirat Bankası Güvenevler/Ankara 830-6028000-5003 TR400001000830060280005003 Dolar Hesabı Zirat Bankası Güvenevler/Ankara 830-6028000-5005 TR830001000830060280005005 Posta Çeki hesabına (100 50 61) yatırılarak, yada elden TEMEV Merkezine ulaştırılarak yapılabilir. Bağış karşılığında TEMEV’ce bağış makbuzu kesilir.
  • Gönüllü Üyelik Başvuru kâğıdı doldurulduktan ve bağış yapıldıktan sonra TEMEV Yönetimi Gönüllü üyelik işlemlerini başlatır. Bu işlemlerin olumlu sonuç vermesi durumunda başvuran kişi yada tüzel kişiye “TEMEV Gönüllüsü kartı” düzenlenerek verilir/gönderilir.
  • TEMEV Gönüllü üyeliği her üç yılda bir yenilenir.
  • TEMEV Gönüllüsü TEMEV kitaplığından ücretsiz yararlanır; TEMEV’in yapacağı etkinliklere (kongre, kurultay, sempozyum gibi) indirimli ücretle katılır; TEMEV yayınlarını indirimli ücretle alır; TEMEV’in eğitim etkinliklerine indirimli ücretle katılır.
  • TEMEV Gönüllüsü, bulunduğu ülke, kent ve yörede TEMEV’in destekçisi ve bağlantısıdır; TEMEV amaçları çerçevesinde ve TEMEV Merkezi ile eşgüdümlü şekilde temiz-tükenmez enerjileri tanıtma ve yayma konularında TEMEV’ce düzenlenecek etkinliklerde yardımcı olarak çalışır. Böylece, TEMEV Yönetimi ile ilişkilerini sıcak tutarak TEMEV ilkelerinin ve etkinliklerinin yaygınlaşmasında pay sahibi olur.
  • Bu yönerge 6/6/1997 günü düzenlenmiş, 2013 yılında yapılan gözden geçirme ile, 2013 yılının Ocak ayı başından başlamak üzere yürürlüğe konmuştur.