Gönüllü Üyelik Başvuru Yönergesi

  • Gerçek ve tüzel kişiler Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) Gönüllüsü olabilirler.
  • TEMEV Gönüllüsü olmak için temiz enerjilerde çalışma zorunluluğu aranmaz. Bu konulara gönül vermiş ve ister uğraş alanı olarak isterse amatör olarak TEMEV amaçlarına ilgi duyanlar, yaş sınırı da aranmaksızın TEMEV Gönüllüsü olabilirler.
  • TEMEV Gönüllüsü olmak isteyenler, Temiz Enerji Vakfı’na başvurarak bir ‘başvuru kağıdı’ doldururlar ve  öğrenciler için 10 YTL, diğer kişiler için 50 YTL’den az olmamak üzere TEMEV’e bağışta bulunurlar. TEMEV’ce hazırlatılacak “TEMEV Gönüllüsü” kartı en kısa süre içinde TEMEV Gönüllüsüne verilir yada postayla gönderilir.
  • Gönüllü Üyelik Başvuru kâğıdı doldurulduktan ve bağış yapıldıktan sonra TEMEV Yönetimi Gönüllü üyelik işlemlerini başlatır. Bu işlemlerin olumlu sonuç vermesi durumunda başvuran kişi yada tüzel kişiye “TEMEV Gönüllüsü kartı” düzenlenerek verilir/gönderilir.
  • TEMEV Gönüllüsü, TEMEV Kitaplığından ücretsiz yararlanır; TEMEV’in yapacağı etkinliklere (kongre, sempozyum gibi) indirimli ücretle katılır; TEMEV yayınlarını indirimli ücretle alır; TEMEV’in eğitim etkinliklerine indirimli ücretle katılır.
  • TEMEV Gönüllüsü, bulunduğu yörede ve yakın çevresinde TEMEV amaçları çerçevesinde, TEMEV’le eşgüdümlü olarak, temiz enerjileri tanıtma ve yayma konularında TEMEV’ce düzenlenecek etkinliklerde yardımcı olarak çalışır.
  • Bu yönerge 6/6/1997 gününden başlayarak yürürlüğe girer.
  • Bu yönerge 6/6/1997 günü düzenlenmiş, 2013 yılında yapılan gözden geçirme ile, 2013 yılının Ocak ayı başından başlamak üzere yürürlüğe konmuştur.

             1- Gönüllü üye kartınıza konmak üzere 1 adet vesikalık resim.

             2- Yapacağınız bağış için bağış kağıdını doldurunuz.