Üst Kurul Üyeliği Yönergesi

  • Gerçek ve tüzel kişiler Temiz Enerji Vakfı Üst Kuruluna üye olabilirler. Üst kurul üyeliği için gerek yurt içi, gerekse yurt dışı Türk ve yabancı başvurular, aşağıda belirtilen içerik içinde değerlendirilir.
  • Temiz Enerji Vakfı Üst Kuruluna üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Temiz Enerji Vakfı Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile başvurabilecekleri gibi, Temiz Enerji Vakfı Üst Kurul üyelerinden alacakları önerileri de bu başvuru dilekçelerine ekleyebilirler. Üst Kurul üyeliğine başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, 18.04.2014 tarihli Üst Kurul kararı gereğince ,kişisel   üyelik için 1.000TL , kurumsal üyelik için 2.500TL , Üniversite öğretim üyeleri için 600TL , Üniversite kurumsal üyelik için en az 1500TL   bağış alınır .TL hesabı: Zirat Bankası Güvenevler/Ankara 830-6028000-5002 TR670001000830060280005002   Euro Hesabı: Zirat Bankası Güvenevler/Ankara 830-6028000-5003 TR400001000830060280005003   Dolar Hesabı Zirat Bankası Güvenevler/Ankara 830-6028000-5005 TR830001000830060280005005 No.lu Vakıf hesabına yatırdıklarını gösterir banka dekontunun kopyasını başvuru dilekçelerine eklemeleri gereklidir.Vakıf Üst Kurul üyeliğine başvuran gerçek kişilerin kısa özgeçmişleri, tüzel kişilerin ise, kuruluşlarının uğraşı alanını belirten bir yazı, başvuru dilekçesine eklenmelidir.
  • Üst Kurul üyesi olmak için başvuran gerçek ve tüzel kişiler, başvuru tarihini izleyen ilk Üst Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nca üst Kurul üyeliği için önerilir. Başvuruda verilen özgeçmiş yada tüzel kişiliğin uğraşı alanını/alanlarını belirten yazı Üst Kurulda okunur yada çoğaltılarak Üst Kurul üyelerine dağıtılır. Üst Kurul gerekli görürse, başka bilgilendirici belge/belgeler isteyebilir. Yapılacak oylamada, Temiz Enerji Vakfı Üst Kuruluna katılan üyelerin salt çoğunluğu ile Vakıf Üst Kuruluna üye olarak seçilirler. Özel durumlarda, Yönetim Kurulunun onayı ile Üst Kurul toplantısı beklenmeksizin, üye başvuru kağıdının Üst Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun imzaları ile de Üst Kurul üyeliğine seçim yapılabilir.
  • Temiz Enerji Vakfı Üst Kurulu Üyeliğine seçilecek gerçek ve tüzel kişiler, en az, bir önceki Üst Kurul toplantısında saptanan tutara eşdeğer bir bağışı Temiz Enerji Vakfına yapmak durumundadırlar.
  • Bu kurallar 1/4/1995 gününden başlayarak yürürlüğe girer.