Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi İstanbul Bölge Eğitimi Kayıtları Başladı

Mayıs 11, 2021 temev 0 Comments

İklim değişikliği ile mücadele konusunda, alanlarında uzman eğitimciler ile gerçekleştirdiğimiz, AB destekli “Yerelden Ulusala İklim Ağı” projemizin, 6. eğitimi olan İstanbul Bölge Eğitimi, 20-21 Mayıs 2021 tarihinde Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilercek. İklim değişikliği ile mücadele alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan herkes eğitimimize davetlidir.

"Yerelden Ulusala İklim Ağı" Projesinin Hedefleri Nelerdir?

TEMEV ve Küresel Denge Derneği ortaklığı ile hazırlanan ve yürütülmekte olan “Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi” Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında sürdürülmektedir. Projenin genel amacı, iklim değişikliği ile mücadele alanında faaliyet gösteren STK’ları ortak bir ağ etrafında buluşturup, kent konseyleri ile bağlantılı bir şekilde idare ile işbirliği içerisinde olmalarını sağlayarak güçlendirmektir.

Projenin genel hedefine ulaşmak amacıyla;

 • Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde seçilen 13 farklı lokasyonda, iklim değişikliği ile mücadele konulu eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde, halk sağlığı, yeşil altyapı, kamu politikaları, yenilenebilir enerji, toplumsal cinsiyet, iklim adaleti, iklim iletişimi, kentler, tarım gibi iklim değişikliği mücadelesi ile yakından ilgili çeşitli alanlarda, alanlarında uzman konuşmacılar tarafından eğitimler verilmektedir.
 • Webinar Faaliyetleri: Yüz yüze eğitimlerle ulaşılamayan hedef kitle için 15 adet webinar düzenlenecektir.
 • Yerel İklim Ağı Platformu Oluşturulması: Yerel yönetim organları ve STK’ların ortak bir çatı altında buluşturulması, iletişimlerinin güçlendirilmesi ve tecrübelerinin paylaşılması amacıyla dijital bir platform oluşturulacaktır. https://yereliklimagi.org
 • İklim Değişikliği ile Mücadele Envanteri Oluşturulması: Türkiye’de bugüne kadar iklim değişikliği ile mücadele alanında yerel yönetimlerce yapılan faaliyetlerin envanteri oluşturulacaktır.

İstanbul Bölge Eğitimi'nde ele alınacak konular nelerdir?

 • İklim Değişikliğinin Etkilerine Uyum, Politika Belirleme Süreçleri
 • Türkiye’de İklim Mücadelesinin Kamu Yönetimindeki Yeri
 • Gençlik, Üniversiteler ve İklim Mücadelesi
 • Kamuda Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Bağı: Suen Örneği
 • İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı
 • İklim Değişikliği ve Enerji
 • İklim Değişikliği ve Karbonsuzlaşma, Türkiye’de Uygulamalar
 • İklime Uyum İçin Ulusal Platformlar

 

Eğitim programı ile ilgili detaylı bilgiyi, aşağıdaki eğitim posterlerinde bulabilirsiniz.

Eğitime Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Çevre ve Doğal Hayatın Korunması alanında faaliyet gösteren STKlar, kent konseyleri ve yerel yönetimlerden temsilciler başta olmak üzere, İstanbul ve çevre illerinde faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlar eğitime davetlidir.

Eğitim Programı

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir