Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi’nin 8. eğitimi Diyarbakır’da gerçekleştirildi

Kasım 17, 2021 temev 0 Comments

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Temiz Enerji Vakfı liderliğinde ve Küresel Denge Derneği ortaklığında yürüttüğümüz “Yerelden Ulusala İklim Ağı” projesi kapsamında, pandemi koşullarında çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz 7 bölge eğitiminin ardından, 8. Bölge eğitimimizi Diyarbakır’da yüz yüze gerçekleştirdik. Diyarbakır Divan Hotel’de 2 Kasım 2021 saat 9:30’da başlayan etkinliğimizde ilk olarak proje koordinatörümüz Serkan Aktaş, misafirlerimize projeyi tanıttı. Proje hedefleri ve faaliyetleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. 

 
[smartslider3 slider=”6″]
 

Etkinliğin ilk oturumunda, Küresel Denge Derneği başkanı Dr. Nuran Talu, Paris Anlaşması ve İklim başlıklı sunumunu yaptı. Talu, Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin sorumluluklarını ve anlaşmanın temelini oluşturan öğeleri ele aldı. Anlaşmanın dezavantajlı kesimleri kapsayıcı yapısından, iklim değişikliği ve iklim afetleri riskleri altında olan grupların güçlendirilmesi hedefinden bahsetti. Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma amaçları arasındaki ilişkiyi, anlaşmanın uygulanabilirlik risklerini ele aldı. Son olarak Türkiye’nin iklim krizi mücadelesindeki rolüne değinerek sunumunu tamamladı. 

Günün ikinci oturumunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay “İklim Değişikliği ve Ekosistem” konusunu ele aldı. Türkiye’de iklim değişikliği kapsamında gelecek yıllarda beklenen tehlikeler konusunda katılımcılarımızı bilgilendirdi. Biyolojik çeşitliliğin kaybolma ve bazı canlı türlerinin yok olma riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. 

Öğleden sonra oturumu TBMM Yasama Uzmanı Habip Kocaman’ın “Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Yasal ve Kurumsal Yapı” sunumu ile başladı. Enerji piyasalarını düzenleyen kanunlar hakkında bilgi verdi. Türkiye için iklim kanunu gerekliliği hususunu tartışmaya açtı ve yakın zamanda iklim kanununun oluşturulmasını öngördüğünü belirtti. 

Günün son oturumunda, Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu “İklim Değişikliği ve Tarım” sunumunu gerçekleştirdi. Küçük tarım işletmelerinde ve endüstriyel tarım işletmelerinde iklim değişikliğine uyum sağlamak adına kısa ve orta vadede uygulanabilecek çözümleri sundu. Son olarak, kalkınma planının önerdiği yol haritasına ek olarak uygulanması gereken politika önerilerinde bulundu. Katılımcılarımızın sorularının cevaplanmasının ardından eğitim faaliyetimizin ilk günü sona erdi. 

Diyarbakır Bölge Eğitimi’nin 2. gününde “İklim Değişikliği Kaynaklı Bölgesel Sorunlar” başlığı altında çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay, Dicle Üni. Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Altunakar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Tüm katılımcılarımızın fikirlerini paylaştıkları, mevcut çevre politikaları ile ilgili yaşadıkları bölgesel sorunları paylaşıp, çözüm önerilerinde bulunabildikleri bir tartışma ortamı sağlandı. 

İklim değişikliği alanında çalışan STKları ortak bir ağ etrafında buluşturup, yerel yönetimler ile işbirliği ve diyalog ortamı sağlayabilmeleri hedefiyle, Yerelden Ulusala İklim Ağı projesi kapsamında oluşturduğumuz Yerel İklim Ağı Platformu’na (yereliklimagi.org) katılımcı STKların kaydını gerçekleştirdik.  Böylece Avrupa Birliği destekli Yerelden Ulusala İklim Ağı projesinin 8. eğitimini tamamlamış olduk.          

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir